Kim Kardashian's White Party

Kardashian Kim Whte Prty

View gallery

5 photos

Kim Kardashian hosts the 2008 White Party at the Whitehouse nightclub in the Hamptons.

View Comments (0)