Helene Bonham Carter Betty Blue

Helene Bonham Carter Betty Blue Eyes Prty
Helena Bonham Carter turns 45 Dave M. Benett/GettyImages.com - April 13, 2011
View Comments